Huishoudelijk reglement

 1. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Lesgeld moet betaald worden op de 1ste lesdag met uitzondering van beginnende leden (beginnende leden betalen voor aanvang van de 2de les)
 3. Betaling van lessen gebeurt contant. (wij beschikken niet over een betaalterminal)
 4. Betaalde danslessen zijn niet overdraagbaar naar een ander kalenderjaar of dansseizoen en zijn niet terug betaalbaar.
 5. De leden worden opgedeeld volgens gekozen dansdiscipline en mogen niet deelnemen aan andere disciplines of veranderen van uur. Dit kan enkel uitzonderlijk toegestaan worden in overleg met Dance Square.
 6. Dance Square behoudt zich het recht op leden volgens ervaring, vorderingen en leeftijd te verplaatsen naar een andere gelijkaardige les.
 7. De leden worden geacht 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn zonder storing van de les die bezig is.
 8. Bezoekers worden gevraagd om tijdens de lessen zo stil mogelijk te zijn.
 9. Bij het verlaten van de zalen vragen wij de rust en stilte te respecteren voor de lessen die bezig zijn of omwonenden.
 10. Eigen meegebrachte dranken en voedsel worden niet toegelaten.
 11. Het maken van foto’s of beeldmateriaal wordt niet toegestaan tijdens danslessen en oefenavonden tenzij door Dance Square zelf.
 12. Dance Square kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen. Laat waardevolle voorwerpen thuis.
 13. Gevonden voorwerpen worden bewaard door Dance Square en kunnen voor of na de les bekeken worden.
 14. Dance Square behoudt zich het recht om danslessen te schrappen, verplaatsen, te splitsen en/of het aanbod van de danslessen digitaal aan te bieden.
 15. Dance Square mag ten allen tijden leden het bijwonen van een les ontzeggen wegens overlast en storende factor voor andere leden.